запитване
за резервация

Общи условия

Фирмата Genov Julian е регистрирана в Гърция и има лиценз от гръцката агенция по туризъм за краткосрочно отдаване под наем на апартаменти на хотелски начала.

 

Всеки апартамент на фирмата е с напълно обзаведен кухненски бокс. По време на престоя си гостите трябва да се грижат за своето изхранване. Наемодателят почиства текущо апартаментите, но гостите са отговорни за чистотата на посудата.

 

Гостите не са длъжни да почистват техния апартамент при напускане, но онези които го оставят в изключителен безпорядък и мръсотия, при напускане следва да заплатят допълнителна цена за неговото окончателно почистване /по усмотрение на наемодателя/.

Резервация:

Веднъж направена, резервацията става окончателна след превод на капаро от 50% по посочена от наемодателя сметка в българска банка, за което се получава потвърждение по e-mail.

Плащане на остатъка:

Остатъкът от 50% се заплаща при настаняване в апартамента в брой, в евро.

Промяна на резервацията:

Ако клиентът желае да промени датите на своята резервация, това трябва да бъде съобщено на наемодателя чрез e-mail. Ако има свободен апартамент на избраните дати, наемодателят ще направи съответните промени без допълнителна цена. Ако няма свободен апартамент на новите дати, избрани от клиента, и той желае да анулира резервацията, се прилагат правилата за анулиране.

Анулиране на резервация:

Окончателно потвърдена резервация със заплатено капаро може да се анулира безплатно до 1 месец преди датата на пристигане и то само по причина приета от наемодателя за основателна. Всички заявки за анулиране направени по-малко от 1 месец преди датата на пристигане, както и в случай на неявяване на клиента на датата на настаняване, не отменят правото на наемодателя да задържи платеното капаро. Всички заявки за анулиране трябва да бъдат в писмена форма по e-mail.

 

В случай на форсмажор /наводнение, кражба и други обстоятелства извън контрола на наемодателя, последният си запазва правмото да замени резервирания за клиента апартамент с друг от същия тип.

Самоличност на клиента:

Клиентът е длъжен да информира наемодателя за общия брой на хората, които ще обитават апартамента и само тези хора могат да използват апартамента. Наемодателят изисква трите имена, телефонния номер и имейл адреса на клиента в момента на потвърждение на резервацията, като си запазва правото да иска същата информация и за друтите гости, ако е необходимо. В съответствие със същуствуващото законодателство, клиентът се съгласява, че всякакви лични данни, предоставени по време на неговата регистрация, се съхраняват при наемодателя с цел улесняване извършването на туристическите услуги .

 

Деца под 12 години се настаняват безплатно, като за такива до 3 години се осигуряват също безплатно детски легла.